U sklopu priprema za obilježavanje Dana grada Slatine 1. rujna pozivaju se pravne i fizičke osobe na pripremu inicijalnih prijedloga za ovogodišnja javna priznanja Grada Slatine

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni natječaj za zakup poslovnog prostora u zgradi „Stari hrastovi” u Medincima
10.05.2023.
Odluka o konačnim rezultatima izbora
11.05.2023.

U sklopu priprema za obilježavanje Dana grada Slatine 1. rujna pozivaju se pravne i fizičke osobe na pripremu inicijalnih prijedloga za ovogodišnja javna priznanja Grada Slatine

Gradsko vijeće Grada Slatine svake godine u prigodi Dana grada Slatine na svečanoj sjednici Gradskog vijeća dodjelom zahvalnica, srebrnih i zlatnih plaketa te povelje o proglašenju počasnog građanina grada Slatine, svake godine odaje javno priznanje pravnim i fizičkim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, zapošljavanju, znanosti, kulturi, športu, socijalnoj skrbi, unapređivanju prirodnog okoliša, te drugih javnih djelatnosti i poticanju aktivnosti koje su tome usmjerene.

Tim je povodom objavljen javni poziv za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana grada, 1. rujna. Poduzeća i druge pravne osobe, vijeća mjesnih odbora, udruge građana, vjerske zajednice, humanitarne organizacije, vijećnici Gradskog vijeća, članovi Odbora za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja, gradonačelnik te upravna tijela Gradske uprave pozvani su da u skladu s odredbama gradske Odluke o javnim priznanjima svoje prijedloge dostave Odboru za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja koja će se dodjeljivati na svečanoj sjednici Gradskog vijeća.

Prijedloge je potrebno dostaviti najkasnije do 31. svibnja 2023. godine, a obrasce za podnošenje inicijalnih prijedloga predlagatelji mogu dobiti u Odsjeku za opće poslove Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, ili ih potražiti na internet stranici Grada Slatine www.slatina.hr.
(www.radioslatina.hr)

Obrazac-za-podnošenje-prijedloga

Dodjeljena javna priznanja do 2021.

Skip to content