Odluka o konačnim rezultatima izbora

U sklopu priprema za obilježavanje Dana grada Slatine 1. rujna pozivaju se pravne i fizičke osobe na pripremu inicijalnih prijedloga za ovogodišnja javna priznanja Grada Slatine
10.05.2023.
Projektnom prijavom ukupne vrijednosti 17.280,00 eura Grad Slatina namjerava sufinancirati troškove stanovanja mladim obiteljima i mladima
15.05.2023.
U sklopu priprema za obilježavanje Dana grada Slatine 1. rujna pozivaju se pravne i fizičke osobe na pripremu inicijalnih prijedloga za ovogodišnja javna priznanja Grada Slatine
10.05.2023.
Projektnom prijavom ukupne vrijednosti 17.280,00 eura Grad Slatina namjerava sufinancirati troškove stanovanja mladim obiteljima i mladima
15.05.2023.

Odluka o konačnim rezultatima izbora

DOKUMENT U .PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

Skip to content