U ponedjeljak početak gradnje crkve blaženog Ivana Merza

Učenici SŠ Marka Marulića na Državnoj smotri projekata za ljudska prava…
22.05.2013.
Investirano 212.000.000 kuna u prometnu infrastrukturu Grada Slatine
22.05.2013.

U ponedjeljak početak gradnje crkve blaženog Ivana Merza

U ponedjeljak, 27. svibnja u 9 sati održat će se svečanost početka gradnje crkve Župe blaženog Ivana Merza u Slatini. Župna crkva nalazit će se u Strossmajerovoj ulici i činit će ukupni pastoralni centar Župe blaženog Ivana Merza. Gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš svoj doprinos izgradnji župne crkve dao je donošenjem rješenja o oslobađanju od obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju buduće crkve. Izgradnja crkve uvelike će pridonijet poboljšanju vjerskog života 4.900 vjernika koliko ih župa broji. (slatina.hr)

Skip to content