Svibanj u Slatini završio sjednicom Gradskog vijeća Grada Slatine

Pri kraju radovi na izgradnji nove javne rasvjete na središnjem trgu i parku u Slatini
31.05.2019.
Slatina kom d.o.o. započeo dostavu edukativnih letaka zajedno s namjenskim vrećicama u boji
02.06.2019.

Svibanj u Slatini završio sjednicom Gradskog vijeća Grada Slatine

Posljednjeg dana mjeseca svibnja u Hrvatskom je domu u Slatini, pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Darija Vrbaslije održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine na kojoj je bilo nazočno 16 vijećnika.
Ovoga puta je zbog zdravstvenih razloga sa sjednice izostao gradonačelnik Denis Ostrošić te su gradski vijećnici prihvatili dnevni red s 22 točke, nakon što je s istog skinuta 2. točka, odnosno Informacija o radu gradonačelnika i Gradske uprave u proteklom dvomjesečnom razdoblju.

Na aktualnom satu Klub vijećnika SDP-a postavio je tri pitanja, a prvo se odnosilo na, u Službenom glasniku Grada Slatine broj 2/2018 objavljeni Pravilnik o prekomjernoj uporabi nerazvrstanih cesta na području grada Slatine, te koliko je do danas izdano rješenja o prekomjernoj uporabi i koliki je to financijski iznos, a koji su razlozi ukoliko nije izdano ni jedno rješenje. Zanimala ih je i prometna studija te iz kojih razloga nije napravljena u 2018. i da li će biti u 2019. budući da su u proračunu za 2018. i 2019. godinu planirana sredstva za istu, dok se posljednje pitanje odnosilo na izgradnju kružnog toka u industrijskoj zoni Turbina 2 te u kojoj je fazi.

Pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Marin Kokorić odgovorio je kako do sada nije izdano niti jedno rješenje budući da ni jedna pravna ili fizička osoba nije podnijela Gradu Slatini zahtjev za izdavanje rješenja u tu svrhu što su dužni učiniti prema članku 6 spomenutog Pravilnika. Izrada prometne studije uvrštena je u ovogodišnji program izgradnje komunalne infrastrukture, za što su stečeni uvjeti zapošljavanjem osobe koja se bavi prometom, a koja će usko surađivati s izrađivačem studije. Pripreme su započele a njezina kompletna izrada planira se do kraja ove godine kada će biti upućena Gradskom vijeću na usvajanje. Što se tiče izgradnje kružnog toka u industrijskoj zoni Turbina 2, javna nabava je planirana za treće tromjesečje ove godine od strane Hrvatskih cesta koje su upravitelj slatinske obilaznice koja je u sastavu državne ceste D2, a početak radova očekuje se ove jeseni.

Klub vijećnika HDZ-HSLS-HSP također je postavio tri pitanja od kojih je prvo bilo vezano za rast računa za vodu, parking i komunalna davanja u zadnjih godinu dana te što će se poduzeti po tom pitanju i rasteretiti životne troškove građana? Zamjenik gradonačelnika Bojan Plantak podsjetio je kako su odgovori na ta pitanja iznesena uz odluke kada su donesene, no Grad će se u svakom slučaju potruditi da se kroz razne druge oblike građanima olakša život.   Pročelnik Kokorić rekao je kako je ove godine kroz program javnih radova na rad u gradsku upravu primljeno 30 osoba, odgovarajući na drugo vijećničko pitanje kroz koje ih zanimala upravo ta informacija, a potom obrazložio na koja su radna mjesta zaposleni novi djelatnici Gradske uprave, odnosno viši stručni suradnik za projekte, poljoprivredno-komunalni redar i stručni suradnik za promet te koja je njihova zadaća, što je također zanimalo vijećnike kluba HDZ-HSLS-HSP, a polemika se nastavila i oko uređenja dječjih igrališta i javnih zelenih površina na području grada i prigradskih naselja.

Nakon aktualnog sata gradski su vijećnici uz više ili manje rasprave, uglavnom jednoglasno usvojili niz odluka, izvješća i programa među kojima se našla Odluka o donošenju Plana upravljanja nekretninama Grada Slatine za 2019. godinu, kao i Program i plan za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Slatine za 2019. godinu koji je obrazložila zamjenica gradonačelnika Sanja Mrzljak Jovanić.

Nakon izlaganja pročelnika Stručne službe Krunoslava Šaraboka i pročelnika Upravnog odjela za razvoj grada Marina Kokorića, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2018. godinu, gradski su vijećnici usvojili s 10 glasova za i 6 suzdržanih, a s 9 glasova za i 7 suzdržanih usvojene su odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine iz 2018. godine u 2019. godini, zatim o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu, te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2018. godini.

Pod posljednjom točkom dnevnog reda gradski su vijećnici iznijeli još nekoliko pitanja i prijedloga, tako se i ovoga puta, između ostaloga, otvorila polemika o sanaciji i uređenju mjesnog doma u Novom Senkovcu koji je Grad Slatina uz još dva mjesna doma nominirao kroz Intervencijski plan u sklopu regeneracije malih gradova.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content