Stara škola u Kozicama sljedećih 25 godina u rukama slatinskog Crvenog križa

Nacionalni dan hodanja u subotu 5. listopada i u Slatini
03/10/2019
Župan Igor Andrović potpisao sporazum s načelnicima i gradonačelnicima o sufinanciranju radnih bilježnica, atlasa, likovnih mapa za učenike osnovnih škola s područja VPŽ
05/10/2019

Stara škola u Kozicama sljedećih 25 godina u rukama slatinskog Crvenog križa

Gradonačelnik grada Slatine Denis Ostrošić i ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić potpisali su ugovor o izravnoj dodjeli nekretnine na korištenje u svrhu nefinancijske podrške udruzi.

Naime Grad Slatina dodijelio je slatinskom Gradskom društvu Crvenog križa na korištenje nekretninu u Kozicama, a radi se o staroj školskoj zgradi s dvorištem na k.č.br. 46 u katastarskoj općini Kozice, upisanu u zk.ul.br. 310 kao „škola i dvorište u selu“ površine 240 čhv, i upisane u Posjedovni list br. 387 kao „selo, škola i zgrada“ sa 863 m2.

Nekretnina se na korištenje Crvenom križu dodjeljuje na određeno vrijeme u trajanju od 25 godina, bez naknade s ciljem proširenja djelatnosti udruge i ugovaranja projekta od interesa za opće dobro.

Radi se o projektu „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ za koji je poziv raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, s prvim danom prijave do 15. listopada ove godine.

Svečanom potpisivanju Ugovora nazočio je i pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Marin Kokorić sa suradnicom Andrejom Hodak Bićanić.

I uz dosadašnju uspješnu suradnju s Gradom Slatinom slatinski će Crveni križ dobivanjem ove nekretnine na korištenje, u sklopu provođenja brojnih programa i projekata, unaprijediti svoje aktivnosti u svrhu poticanja i unapređenja solidarnosti, promicanja volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.
(www.radioslatina.hr)