Slatinskim osnovnoškolcima Grad Slatina osigurao besplatnu prehranu i u prvom polugodištu nove školske 2021./2022. godine

DAN GRADA SLATINE: Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Denis Ostrošić upoznao Slatinčane i goste s brojnim projektima
02.09.2021.
Grad Slatina osigurao sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza učenika slatinskih srednjih škola
03.09.2021.
DAN GRADA SLATINE: Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Denis Ostrošić upoznao Slatinčane i goste s brojnim projektima
02.09.2021.
Grad Slatina osigurao sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza učenika slatinskih srednjih škola
03.09.2021.

Slatinskim osnovnoškolcima Grad Slatina osigurao besplatnu prehranu i u prvom polugodištu nove školske 2021./2022. godine

Temeljem Odluke o financiranju školske prehrane učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Slatine, gradonačelnik Denis Ostrošić propisao je postupak za ostvarivanje prava na financiranje troškova prehrane učenika osnovnih škola iz sredstava proračuna Grada Slatine za 2021. godinu.

Tako će pravo na financiranje troškova prehrane u školskoj kuhinji moći ostvariti učenici slatinskih osnovnih škola Eugena Kumičića i Josipa Kozarca, a koji imaju prebivalište na slatinskom području.

Pravo na financiranje troškova prehrane nemaju oni učenici kojima se troškovi prehrane u cjelini financiraju iz drugih izvora, a roditelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Slatina, za svoju djecu koja su polaznici spomenutih škola, ne moraju podnositi poseban zahtjev Gradu Slatini.

Grad Slatina će tako slatinskim učenicima financirati troškove prehrane u razdoblju od 06. rujna do kraja prvog polugodišta školske 2021./2022. godine što će svakako olakšati pritisak na kućni budžet brojnih roditelja slatinskih učenika.
(www. radioslatina.hr)

Skip to content