Slatinčanima predstavljena Strategija održivog razvoja Grada do 2027. godine ”Slatina – Pametan grad”

ODGOĐEN TERMIN – Pogled u plavo u Slatini 14. i 15. rujna
07/09/2019
Otvorena izložba „35 godina Zavičajnog Muzeja Slatina – od prošlosti prema budućnosti“
07/09/2019

Slatinčanima predstavljena Strategija održivog razvoja Grada do 2027. godine ”Slatina – Pametan grad”

Grad Slatina je u suradnji s Konzultantskom tvrtkom iz Zagreba, za pružanje podrške u ažuriranju gradske razvojne strategije, T&MC Group, u Hrvatskom domu u Slatini, organizirao prezentaciju Strategije održivog razvoja Grada do 2027. godine, kojoj su uz djelatnike slatinske Gradske uprave nazočili gradski vijećnici, predstavnici gradskih ustanova i institucija te ostali zainteresirani građani koje je na početku pozdravio pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Slatine Marin Kokorić.

Prijedlog dokumenta ”Slatina – Pametan grad” u sklopu Strategije prezentirao je dr. sc. Damir Novotny koji je za programiranje dugoročnog razvoja te izbor razvojnih prioriteta u ovom strateškom horizontu predložio primjenu razvojne paradigme ”pametan grad” (Smart City) koja danas prevladava u planiranju lokalnog razvoja u zemljama članicama EU i velikom broju izvaneuropskih zemalja s rastućim gospodarstvima.
Mjereno bruto nacionalnim proizvodom po stanovniku Grad se danas nalazi na razini 28% prosjeka razvijenosti EU i 64%  razvijenosti Republike Hrvatske.

Analizom je utvrđeno da uz trenutno duboke razvojne manjkove, Grad ima i velike razvojne potencijale koji se mogu aktivirati u narednom razdoblju, gdje je istaknuta potreba ubrzavanja ekonomskog razvitka i stvaranja kvalitetnih radnih mjesta na što će utjecati i značajni razvojni potencijali, od prirodnih resursa, kulturno-povijesne baštine, industrijskog nasljeđa do povoljnog prometnog položaja, te relativno razvijene komunalne infrastrukture.

Strategijom se također predlaže nekoliko najvažniji strateških vizija i ciljeva kojima bi Slatina u budućnosti trebala postati energetski održiva lokalna zajednica, odnosno energetski nezavisan grad s rastućom ”pametnom” lokalnom ekonomijom, utemeljenom na znanju i kreativnosti, zatim turistički prepoznatljiv grad s uređenim prostorom te ”pametnom” i transparentnom gradskom upravom. Razvoj srednjeg i visokog obrazovanja, cjeloživotnog učenja i razvoj kreativnih i kulturnih djelatnosti bi trebao zadržati mlade talente. Grad bi, u konačnici, trebao osigurati uvjete za poželjan život i na taj način zaustaviti negativne demografske trendove.

Strategijom se predviđa do 2027. godine otvaranje 2.400 novih radnih mjesta u sektorima prerađivačke industrije, kulturnih i kreativnih djelatnosti, visokog obrazovanja i turizma. Na taj bi način do konca ovog strateškog razdoblja Slatina dosegnula cilj od 6.000 zaposlenih te se približila broju radnih mjesta prije početka tranzicije i mukotrpne post-industrijske transformacije.

Za ostvarivanje postavljenih strateških ciljeva su ključne naredne godine u kojima će se Gradu pružiti potpuno nove mogućnosti korištenja strukturnih i kohezijskih fondova EU za intervenciju u šest izabranih prioritetnih područja djelovanja, kao što su Razvoj moderne gospodarske strukture, Urbana regeneracija naselja Slatina i regeneracija ruralnih naselja, Razvoj srednje i visokog obrazovanja te cjeloživotnog obrazovanja, Unapređenje uvjeta življenja, Digitalizacija i transparentnost usluga koje gradska uprava pruža građanima, te Očuvanje okoliša i energetska održivost.

Intervencija će biti omogućena kroz intenziviranje korištenja strukturnih fondova EU, prije svega Europskog fonda regionalnog razvoja i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, osobito kroz mogući program integrirane regeneracije malih gradova Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu kojega je izrađen ”Intervencijski plan” s petnaest implementacijskih kapitalnih projekata u planiranoj vrijednosti od oko 241 milijun kuna, među kojima su najznačajniji oni vezani za dovršavanje ulaganja u komunalnu infrastrukturu, prije svega sustave vodoopskrbe i odvodnje, reurbanizacije središta Slatine, izgradnje turističke i kulturne infrastrukture, razvoj agro-turizma i vinskih cesta, te nastavak razvoja poduzetničke i obrazovne infrastrukture.

Osim toga u dokumentu Strategije predloženi su i komplementarni implementacijski projekti temeljeni na konceptu ”pametan grad” i ”kreativan grad”.
Ukupna vrijednost predloženih razvojnih projekata koje bi pokretao Grad do 2027. godine bi iznosila između 550 i 700 milijuna kuna, a uz investicije Grada kao jedinice lokalne samouprave očekuje se i novi val privatnih investicija domaćih i inozemnih ulagača.
Na taj način u narednih 5-7 godina Grad bi mogao ostvariti novi razvojni ciklus koji će biti najsnažniji u njegovoj povijesti.

Prijedlog dokumenta ”Slatina – Pametan grad” u sklopu Strategije održivog razvoja Grada do 2027. godine uskoro će se naći na stranicama Grada Slatine gdje će se provesti Javno savjetovanje, a isto tako bit će predstavljen i svim vijećnicima na jednoj od sljedećih sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine.
Na kraju prezentacije uz zahvalu na odazivu nazočnima se s nekoliko riječi obratio i slatinski  gradonačelnik Denis Ostrošić.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content