Slatina kom, GRAS, Grad Slatina: Program edukacije iz područja održivog gospodarenja otpada – MEDICINSKI OTPAD

U tijeku radovi na spomen-obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Gornjem Miholjcu
25.08.2020.
Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 92 u k.o Bakić
25.08.2020.
U tijeku radovi na spomen-obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Gornjem Miholjcu
25.08.2020.
Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 92 u k.o Bakić
25.08.2020.

Slatina kom, GRAS, Grad Slatina: Program edukacije iz područja održivog gospodarenja otpada – MEDICINSKI OTPAD

U suradnji s tvrtkom Slatina kom i Gradskom razvojnom agencijom Slatine, Grad Slatina provodi Program edukacije građanstva iz područja održivog gospodarenja otpadom, u sklopu kojega donosimo novi prilog.

MEDICINSKI OTPAD


Naš je izbor hoće li nešto biti smeće ili otpad!


MEDICINSKI OTPAD

Lijekovi kojima je istekao rok trajanja ili nam više nisu potrebni mogu postati nedjelotvorni i opasni za zdravlje. Što činimo s takvim lijekovima?

Ako ih bacimo u kantu za smeće ili u WC školjku, činimo neopisivu štetu okolišu. Treba ih odnijeti u liječničku ordinaciju ili ljekarnu. Ljekarne su dužne preuzimati stare lijekove i sličan farmaceutski otpad neovisno o porijeklu.

U nekim ljekarnama lijekove preuzima osoblje, a u drugima stare lijekove možete odložiti u posebne spremnike.
(www.radioslatina.hr)

 

Skip to content