Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 92 u k.o Bakić

Slatina kom, GRAS, Grad Slatina: Program edukacije iz područja održivog gospodarenja otpada – MEDICINSKI OTPAD
25.08.2020.
Grad Slatina i Udruga prijatelji životinja: Kampanja – kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca
26.08.2020.
Slatina kom, GRAS, Grad Slatina: Program edukacije iz područja održivog gospodarenja otpada – MEDICINSKI OTPAD
25.08.2020.
Grad Slatina i Udruga prijatelji životinja: Kampanja – kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca
26.08.2020.

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 92 u k.o Bakić

Skip to content