Sjednica Gradskog vijeća u petak 19. prosinca

Uporaba pirotehnike dozvoljena je od 27. prosinca do 1. siječnja
15.12.2014.
Grad Slatina i VPŽ zajednički u rekonstrukciji sportske dvorane
15.12.2014.
Uporaba pirotehnike dozvoljena je od 27. prosinca do 1. siječnja
15.12.2014.
Grad Slatina i VPŽ zajednički u rekonstrukciji sportske dvorane
15.12.2014.

Sjednica Gradskog vijeća u petak 19. prosinca

U petak, 19. prosinca, u Hrvatskom domu u Slatini s početkom u 14 sati održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 25. studenog 2014. godine,

2. Informacija o radu gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 25. studenog do 19. prosinca 2014. godine,

3. Aktualni sat,

4. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Slatine,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2014. godini,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2014. godini,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2014. godinu,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2014. godinu i projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu,

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2015. godini,

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2015. godini,

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2015. godini,

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2015. godinu:
a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
b) Program javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
d) Program javnih potreba u športu,
e) Program javnih potreba u vatrogastvu i ostalim općim društvenim djelatnostima,

13. a) Razmatranje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Slatine u 2014. godini,

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Grada Slatine u 2015. godini,

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2015. godinu i projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu,

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2015. godinu,

16. Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Zavičajnog muzeja Slatina,

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Odluke o dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine,

18. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni re 10. sjednice Gradskog vijeća
(slatina.hr)

Skip to content