S 3.000,00 kuna po novozaposlenom VPŽ potiče zapošljavanje u 2011. godini

Održana finalna regionalna konferencija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje
09.05.2013.
Završena MT-mjerenja na području grada Slatine
09.05.2013.
Održana finalna regionalna konferencija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje
09.05.2013.
Završena MT-mjerenja na području grada Slatine
09.05.2013.

S 3.000,00 kuna po novozaposlenom VPŽ potiče zapošljavanje u 2011. godini

S ciljem poticanja zapošljavanja na području Virovitičko-podravske županije, virovitičko-podravski župan, Tomislav Tolušić, objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na bespovratnu potporu za poticanje zapošljavanja na području Virovitičko-podravske županije za 2011. godinu. Korisnici novčane potpore su poduzetnici koji svoju registriranu djelatnost obavljaju kao trgovačko društvo, obrt, zadruga, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili koji drugi zakonom dozvoljeni oblik obavljanja poduzetničke aktivnosti.

Pravo na novčanu potporu ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na propisanom obrascu Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije. Visina novčane potpore odobrava se u iznosu od 3.000,00 kn po novozaposlenom s tim da minimalan broj novozaposlenih ne može biti manji od 5. Obradu i provjeru priložene dokumentacije zaprimljenih zahtjeva za dodjelu sredstava županijske potpore obavljati će Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu, a odluku o dodjeli sredstava temeljem prijedloga nadležnog upravnog tijela donesti će župan Tomislav Tolušić. Obrazac zahtjeva i druga propisana dokumentacija koja čini njegov sastavni dio (Prilog 1. i 2.) kao i cjelokupan tekst ovog Javnog poziva dostupni su u Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitičko-podravske županije, Trg Lj.Patačića 1, 33000 Virovitica, kao i na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji“ – Županijski natječaji.

Skip to content