Javni poziv za osiguranje usjeva
09.05.2013.
Dobra iskustva karlovačke Lokalno akcijske grupe
09.05.2013.
Javni poziv za osiguranje usjeva
09.05.2013.
Dobra iskustva karlovačke Lokalno akcijske grupe
09.05.2013.

Proglašenje elementarne nepogode – suša

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj: 73/97), i dostavljenih Prvih izvješća o elementarnoj nepogodi gradskih/općinskih povjerenstava za procjenu štete od elementarnih nepogoda grada Virovitice, Slatine i Orahovice te općine Lukač, Špišić Bukovica, Gradina, Crnac, Nova Bukovica, Sopje, Suhopolje, čačinci i Zdenci, donosim odluku o proglašenju elementarne nepogode za područje grada Virovitice, Slatine i Orahovice te općine Lukač, Špišić Bukovica, Gradina, Crnac, Nova Bukovica, Sopje, Suhopolje, čačinci i Zdenci.

 

KLASA: 920-11/11-01/11
URBROJ: 2189/1-03/6-11-16
Virovitica, 15. rujna 2011. godine

VIROVITIčKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine broj: 73/97), i dostavljenih Prvih izvješća o elementarnoj nepogodi gradskih/općinskih povjerenstava za procjenu štete od elementarnih nepogoda grada Virovitice, Slatine i Orahovice te općine Lukač, Špišić Bukovica, Gradina, Crnac, Nova Bukovica, Sopje, Suhopolje, čačinci i Zdenci, donosim

ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode za područje grada Virovitice, Slatine i Orahovice te općine Lukač, Špišić Bukovica, Gradina, Crnac, Nova Bukovica, Sopje, Suhopolje, čačinci i Zdenci

I.

Proglašava se elementarna nepogoda – suša za područje grada Virovitice, Slatine i Orahovice te općine Lukač, Špišić Bukovica, Gradina, Crnac, Nova Bukovica, Sopje, Suhopolje, čačinci i Zdenci uzrokovana nedostatkom oborina tijekom ljetnog razdoblja uslijed čega je došlo do šteta na sljedećim poljoprivrednim kulturama: kukuruz, soja, suncokret, povrtlarske kulture, bundeve, travne smjese, duhan, šećerna repa, livade, trajni nasadi osim vinove loze.

II.
Jedinice lokalne samouprave iz točke I ove Odluke, dužne su odmah ili u što kraćem roku za svoje područje procijeniti nastalu štetu od elementarne nepogode.
Procjenu štete potrebno je izvršiti sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97) i Metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (N.N. br. 96/98).

III.
Gradska/općinska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužna su podatke o procijenjenoj šteti dostaviti Državnom i Županijskom Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, te nadležnom ministarstvu, najkasnije do 07. listopada 2011. godine.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  «Službenom glasniku» Virovitičko-podravske županije.

ŽUPAN
Tomislav Tolušić, dipl.iur.

Skip to content