Predstavljena provedba LEADER pristupa unutar Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020.

Objavljen natječaj za ICT bespovratna sredstva
25.03.2014.
U jedinom geoparku u Hrvatskoj posjetitelji će putovati kroz vrijeme i osjetiti potres
26.03.2014.
Objavljen natječaj za ICT bespovratna sredstva
25.03.2014.
U jedinom geoparku u Hrvatskoj posjetitelji će putovati kroz vrijeme i osjetiti potres
26.03.2014.

Predstavljena provedba LEADER pristupa unutar Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020.

U organizaciji LAG-ova (Lokalnih akcijskih grupa) s područja Virovitičko-podravske županije (VIP, Marinianis i Papuk) u Virovitici je održano prestavljanje provedbe LEADER pristupa unutar Programa ruralnog razvoja 2014-2020. LEADER pristup predstavili su Ana Gadže iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ivan Ciprijan i Tomislav Petrović iz Ministarstva poljoprivrede.

PRISTUP LEADER

Riječ LEADER dolazi od francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale” i kratica je koja označava “vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.” Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od dionika iz ruralnih područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve veći utjecaj na buduće ruralne politike.

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata – načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
Pristup temeljen na osobitostima područja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.
Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
Uspostavljanje lokalnih partnerstva – usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
Integralan i višesektorski pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije. (vpz.hr, hrr.hr)

Skip to content