Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Papuk pobjedom protiv domaćina Kozica osvojio nogometni turnir 17. memorijala ”Ivica Filković i Perica Sabo”
22.07.2013.
Turistička zajednica grada Slatine dobila 12.000 kuna potpore
23.07.2013.
Papuk pobjedom protiv domaćina Kozica osvojio nogometni turnir 17. memorijala ”Ivica Filković i Perica Sabo”
22.07.2013.
Turistička zajednica grada Slatine dobila 12.000 kuna potpore
23.07.2013.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rok za podnošenje prijava je od 20. srpnja do 15. rujna 2013. godine. Cijeli tekst natječaja može se pogledati ovdje. (min-kulture.hr)

Skip to content