Potpisan ugovor s izvođačem radova za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina“

GLOBE skupina OŠ Eugena Kumičića Slatina putuje na državno natjecanje
14.05.2019.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine i stjecanju stvarnih i drugih prava u korist Grada Slatine
15.05.2019.
GLOBE skupina OŠ Eugena Kumičića Slatina putuje na državno natjecanje
14.05.2019.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine i stjecanju stvarnih i drugih prava u korist Grada Slatine
15.05.2019.

Potpisan ugovor s izvođačem radova za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina“

Nakon provedene javne nabave, jučer je u Gradskoj upravi Grada Slatine zaključen Ugovor o izvođenju radova na „Energetskoj obnovi zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina“ ukupne vrijednosti 6.580.060,63 kuna s PDV-om.

Za glavnog izvođača radova odabrana je zagrebačka tvrtka HIDRO EKO FUTURA d.o.o. čija je direktorica Marina Vujić potpisala ugovor s gradonačelnikom Slatine Denisom Ostrošićem.

Potpisivanju ugovora nazočili su i ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Slatina Ana Knežević, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Slatine Marin Kokorić sa suradnicom Vesnom Klement te inženjer tvrtke Hidro Eko Futura Dario Ožegović.

Uvođenje u posao bit će obavljeno u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora, a planirani rok izvođenja radova iznosi 12 mjeseci.

Projekt energetske obnove obuhvaćat će građevinske zahvate, odnosno zamjenu krovišta i vanjske stolarije, te postavljanje toplinske izolacije vanjskih zidova, stropova i podova prema negrijanom prostoru, te strojarske zahvate u sklopu kojih će se obaviti rekonstrukcija ventilacije s rekuperatorima zraka i djelomična rekonstrukcija plinskog sustava grijanja i hlađenja zgrade.

Realizacijom projekta očekuju se uštede toplinske energije preko 80%, te primarne energije kao i uštede u emisiji CO² preko 60 %, što će u konačnici osigurati sigurniji i kvalitetniji rad djelatnika kao i boravak svih korisnika zgrade.

Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa konkurentnost i kohezija, Program energetske obnove zgrada javnog sektora, u sklopu kojega su osigurana sredstva u iznosu od 3.174.617,87 kn.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content