Potpisan Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na slatinskom području

Završen projekt “Zeleni vrtovi za zelenije vrtiće” DV Suncokret
18.04.2016.
Obavijest o provedbi pisane provjere znanja i sposobnosti
18.04.2016.

Potpisan Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na slatinskom području

U maloj vijećnici Gradske uprave grada Slatine, u ponedjeljak 18. travnja, gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš i načelnik Čađavice Mirko Rončević, načelnik Mikleuša Milan Dundović, načelnik Nove Bukovice Željko Vencl i načelnik Sopja Josip Granjaš,  potpisali su Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ovu vrstu ulaganja, a u svrhu pripreme projekta za kandidaturu za EU sredstva. Sporazum će naknadno potpisati i načelnik općine  Voćin Predrag Filić koji zbog drugih obaveza nije mogao prisustvovati potpisivanju.

Naime, Digitalnom agendom za Europu (u sklopu Europe 2020) predviđeno je promicanje brzog i ultra-brzog pristupa internetu za sve građane i to u sljedećim rokovima:

– brzi pristup (30 Mbit/s ili više) – treba biti omogućen za 100% stanovništva EU do 2020.,

– ultra-brzi pristup (100 Mbit/s ili više) – treba biti omogućen za 50% kućanstava EU do 2020.

Povećanjem brzine širokopojasnog pristupa internetu omogućuju se velike brzine prijenosa velike količine podataka, čime se  građanima olakšava svakodnevni život i rad, u javnom sektoru stvara se  komunikacijska tehnologija za provedbu projekta kao što su e-uprava, e-školstvo, e-uključenosti, e-kultura i e-zdravlje, a za gospodarstvo se omogućava razvoj novih proizvoda i usluga.

Stanje širokopojasnog pristupa na području RH je takvo da više od 80% spojenih kućanstava koriste brzinu od 2 do 10 Mbit/s, odnosno manje od 1% kućanstva u RH koristi brzine od 30 Mbit/s i više.

Stoga je RH u proteklom razdoblju izradila Okvirni nacionalni program (ONP) za razvoj širokopojasne mreže, koji je koncem siječna ove 2016. godine potvrdila i Europska komisija.

Radi premošćivanja „digitalnog jaza” koji razdvaja područja unutar zemlje u kojima se nude povoljne i konkurentne širokopojasne usluge od područja u kojima se one ne nude, u sklopu Okvirnog nacionalnog programa planirana je Shema dodjele bespovratnih sredstava za JLS koje će kandidirati svoje projekte za pristupnu širokopojasnu mrežu u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Time će se sve jedinice lokalne samouprave koje pripreme prijavnu dokumentaciju, a to su Studija izvedivosti i Plan razvojaširokopojasnog pristupa, moći pokrenuti javnu raspravu i na kraju rasprave prijaviti projekt Ministarstvu prometa, pomorstva i infrastrukture, kao  nositelju Okvirnog nacionalnog programa.

U sklopu pripreme projekta razvoja širokopojasnog interneta za slatinsko područje danas je u Slatini potpisan ovaj Sporazum o zajedničkom ulaganju u izradu Studije  izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, a kao podloga za prijavu projekta za financiranje iz EU sredstava.(www.slatina.hr)

no images were found

 

Skip to content