Međunarodni sajam LAG-ova u sklopu Viroexpa
08.01.2015.
Za održavanje nerazvrstanih cesta predviđeno 1.020.000 kuna
09.01.2015.

Porezne prijave podnose se do 28. veljače

Porezni obveznici koji su obvezni ili sami žele podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2014. godinu, moraju je podnijeti najkasnije do 28. veljače ove godine. Prijavu obvezno podnose oni koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dvaju ili više poslodavaca, porezni obveznici koji su u prošloj godini ostvarili dohodak od samostalnih djelatnosti te obveznici koji su ostvarili dohodak u inozemstvu, a nisu na njega platili iznose koje zakon propisuje. (icv.hr)

Skip to content