OTVORENO JAVNO NADMETANJE za zakup poslovnog prostora u Kozicama

OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
OTVORENO JAVNO NADMETANJE za zakup poslovnog prostora u Gornjem Miholjcu
18.04.2013.
OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
OTVORENO JAVNO NADMETANJE za zakup poslovnog prostora u Gornjem Miholjcu
18.04.2013.

OTVORENO JAVNO NADMETANJE za zakup poslovnog prostora u Kozicama

Predmet  javnog nadmetanja je zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade doma  Mjesnog odbora u Kozicama, netto površine 68,08 m2, upisan na  k. č. br. 70  u z.k.ul. broj 596 k.o. Kozice.

Poslovni prostor sastoji se od ugostiteljskog lokala, sanitarnog čvora i skladišta.

Poslovni prostor  daje se  u  petogodišnji  zakup i to:

–  za  obavljanje trgovačke, ugostiteljske, bankarske, odvjetničke, projektantske i sl. usluge  po početnoj cijeni zakupa od 893,55 kuna (osamstodevedesettrikunepedesetpetlipa) mjesečno,

– za  obrtničke i proizvodne djelatnosti po početnoj cijeni zakupa od 714,84 kuna (sedamstočetrnaestkunaosamdesetčetirilipe) mjesečno,

– za pekarnice po početnoj cijeni zakupa od 625,48 kuna (šestodvadesetpetkunačetr-desetosamlipa) mjesečno.

Preuzmi PDF…

Skip to content