Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine bivšeg nogometnog…

Ivan Roštaš prisustvovao kolegiju gradonačelnika i načelnika VPŽ
04.10.2013.
Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Gornjem Miholjcu
04.10.2013.
Ivan Roštaš prisustvovao kolegiju gradonačelnika i načelnika VPŽ
04.10.2013.
Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u Gornjem Miholjcu
04.10.2013.

Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine bivšeg nogometnog…

Predmet javnog nadmetanja su  nekretnine u vlasništvu Grada Slatine, upisane u z.k.ul. broj 4801, k.o. P. Slatina, u naravi bivše nogometno igralište i to:

 

– k.č.broj 2542/1, površine 11937 m2, po početnoj cijeni od 2.984.250,00 kn (dvamilijunadevetstoosamdesetčetiritisućedvjestopedesetkuna)

 

– k.č. broj 2542/2, površine 10688 m2, po početnoj cijeni od 2.672.000,00 kn (dvamilijunašestosedamdesetdvijetisućekuna).

 

Nekretnine  su  smještene   u Slatini, Strossmayerova ulica b.b.

Preuzmi PDF…

Skip to content