Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina”, ev.br. 54/24.

Skip to content