Otvoreni postupak javne nabave: “Energetska obnova Dječjeg vrtića Zeko Slatina (I. faza)”

Prva proslava Martinja na slatinskom Vidikovcu u srijedu, 11. studenog
28.10.2015.
U OŠ Eugena Kumičića obilježena 24. obljetnica osnutka 136. slatinske brigade
29.10.2015.
Prva proslava Martinja na slatinskom Vidikovcu u srijedu, 11. studenog
28.10.2015.
U OŠ Eugena Kumičića obilježena 24. obljetnica osnutka 136. slatinske brigade
29.10.2015.

Otvoreni postupak javne nabave: “Energetska obnova Dječjeg vrtića Zeko Slatina (I. faza)”

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN RH, 90/11., 83/13. i 143/13.) i Odluke gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 406-01/15-03/1, URBROJ: 2189/02-04-03/02-15-2, od 12. listopada 2015. godine, provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. NVV-1/15, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi “Energetska obnova Dječjeg vrtića Zeko Slatina (I. faza)”.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE- DV Zeko (I.faza)

vrtić-troškovnik – final

SHEMA STOLARIJE

NACRTI

Skip to content