Otvoren postupak javne nabave “Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i fontane – I. faza”

Održana svečana sjednica Učiteljskog vijeća OŠ E.Kumičića
09.05.2016.
Započeo XIII. Glazbeni tjedan u organizaciji OGŠ Slatina
10.05.2016.
Održana svečana sjednica Učiteljskog vijeća OŠ E.Kumičića
09.05.2016.
Započeo XIII. Glazbeni tjedan u organizaciji OGŠ Slatina
10.05.2016.

Otvoren postupak javne nabave “Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i fontane – I. faza”

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN RH, 90/11., 83/13. i 143/13.) i Odluke gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 406-01/16-02/2, URBROJ: 2189/02-04-03/02-16-1, od 05. svibnja 2016. godine, provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. NMV-1/16, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i fontane – I. faza.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

TROŠKOVNIK Rekonstrukcija Trga sv. Josipa

Skip to content