Otvoren Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu

Na slatinskom području u porastu broj novorođenih beba: Grad Slatina i ove godine podupire obitelji isplatom jednokratne pomoći za opremu novorođenčadi
19.01.2021.
Radovi na uređenju Mjesnog doma u Novom Senkovcu teku planiranom dinamikom
20.01.2021.
Na slatinskom području u porastu broj novorođenih beba: Grad Slatina i ove godine podupire obitelji isplatom jednokratne pomoći za opremu novorođenčadi
19.01.2021.
Radovi na uređenju Mjesnog doma u Novom Senkovcu teku planiranom dinamikom
20.01.2021.

Otvoren Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu

Grad Slatina je objavio Natječaj za financiranje programa i projekata udruga sredstvima Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu.  Natječaj je objavljen u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnikom o financiranju i ugovaranju programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine.

Po pojedinom natječaju financirat će se najviše 20 projekata, osim za Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za koji je predviđeno financiranje 26 projekata.

Jedan prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše 2 projekta.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000, a najveći 20.000 kuna.

Ukupni iznosi koji će se temeljem raspisanih Natječaja po prioritetnim područjima moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Grada Slatine i ciljevi definiranim strateškim dokumentima su sljedeći:

  1. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravlja za 2021. godinu – 120.000 kuna
  2. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2021. godinu – 240.000 kuna
  3. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2021. godinu – 200.000 kuna
  4. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu – 200.000 kuna
  5. Javni poziv športskim udrugama za financiranje programa javnih potreba u poticanju amaterskog športa za 2021. godinu – 500.000 kuna. Ovaj poziv objavljuje Zajednica športskih udruga

Rok za predaju projektnih prijedloga sukladno uvjetima Natječaja je 17. veljače 2021. godine.

Natječajnu dokumentaciju zainteresirani prijavitelji mogu potražiti na službenoj web stranici Grada Slatine, a za sve dodatne upite mogu se obratiti na mail gradska.uprava@slatina.hr.
(www.radioslatina.hr)

Objavljene natječaje pogledajte u prilogu:

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravlja za 2021. godinu Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2021. godinu
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2021. godinu

Skip to content