Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Sutra predstavljanje konačnog programa jubilarnog 25. Festivala DMK
29.03.2019.
Ugodna večer uz Gospodnetić singers
30.03.2019.

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Daria Vrbaslije danas je u Hrvatskom domu u Slatini održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine kojoj je prisustvovalo 15 vijećnika.
Na početku sjednice usvojen je predloženi Dnevni red od 10 točaka, a potom je gradonačelnik Denis Ostrošić podnio izvješće o radu gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 4. veljače do 29. ožujka ove godine.
Uslijedio je aktualni sat na kojemu je gradskim vijećnicima postavljeno dvanaest pitanja.

Vijećnici SDP-a zanimali su se za projekte u sklopu natječaja INTERREG o kojima je govorila ravnateljica GRAS-a Tea Fišer, te za početak radova Aglomeracije gdje je o projektu ukupne vrijednosti 212 milijuna kuna detaljne odgovore dao direktor tvrtke Komrad d.o.o. Mato Miličić.
Potom su vijećnici Nezavisne liste Daria Vrbaslije postavili šest pitanja koja su se odnosila na financijska sredstva dodijeljena udrugama putem natječaja Grada Slatine, značaj nastupa na Viroexpu, a zanimale su ih i planirane manifestacije u gradu nakon održavanja snimanja emisije Lijepom našom.
Isto tako zanimalo ih je što se čini po pitanju pješačkog prijelaza u Ulici braće Radić kod ulaza u Ulicu sv. Marka Križevčanina u Slatini, da li je u planu izgradnja nogostupa u Školskoj ulici, u kojoj je fazi projekt rekonstrukcije Ulice Mirna II, te planira li se izgradnja još kojeg dječjeg igrališta nakon uređenja igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Zeko.
Uz gradonačelnika Ostrošića odgovore su dali pročelnici Krunoslav Šarabok i Marin Kokorić, iz kojih smo doznali kako su na raspisan natječaj za udruge pristigle 54 prijave te je ukupno dodijeljeno 438.500 kuna. Izlagači na sajamskom prostoru Grada Slatine izrazili su zadovoljstvo zajedničkim predstavljanjem na Viroexpu te su ostvareni i prvi kontakti moguće buduće poslovne suradnje.
Grad Slatina je u kontaktu s nadležnim institucijama kako bi se iznašlo adekvatno rješenje kojim će se umanjiti opasnost za pješake i vozače, stoga Grad Slatina ove godine započinje izradu projekta izgradnje pješačkih i biciklističkih staza uz spomenutu županijsku prometnicu, kao i izradu prometne studije koja će, između ostaloga, utvrditi optimalne lokacije pješačkih prijelaza na terenu.
Projektiranje Školske ulice je ugovoreno koncem prošle godine, obavljeno je geodetsko snimanje terena i u tijeku je izrada Idejnog rješenja za pribavljanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, za Ulicu Mirna II naručeno je geodetsko snimanje terena, a projektnu dokumentaciju za obje ulice Grad planira pripremiti ove godine kako bi bila spremna za očekivani program Regeneracije malih gradova u idućoj godini. Što se tiče dječjih igrališta ove godine je u planu uređenje igrališta u Sladojevcima uz Mjesni dom, a u tijeku je popravak i opremanje ostalih dječjih igrališta na području grada, kao i postavljanje ograda uz ona igrališta koja se nalaze neposredno uz prometnice.

U ime kluba vijećnika HDZ-HSLS-HSP Josip Hetrih postavio je četiri pitanja od kojih su najviše polemike izazvala pitanja vezana uz podizanje cijene vode te mjesečna očitanja vodomjera.

Gradonačelnik Ostrošić pojasnio je kako je Ured državne revizije objavio reviziju ekonomske opravdanosti razlika u cijeni javne vodoopskrbe na području Virovitičko-podravske županije te su revizorskim nalazom donesene preporuke izjednačavanja cijena vodoopskrbe za gospodarstva i domaćinstva, zatim utvrđivanja cijene fiksnog dijela za socijalno ugrožene građane, usklađivanja visine cijene vode i cijene proizvodnje vode gdje cijena vode ne smije biti različita za više od 5% od cijene proizvodnje vode.
Stoga je prema preporuci Državne revizije novim povećanjem od 1. siječnja 2019. izjednačena cijena vode za gospodarstva i domaćinstva.
Gospodarstvu je cijena smanjena sa 6.98 kuna na 5,36, a za građanstvo je porasla sa 4,21 na 5,36 kn/m3. Fiksni dio cijene vode za socijalno ugrožene građane je smanjen sa 17,02 na 10,20 kuna.
Direktor Komrada d.o.o. Mato Miličić pojasnio je kako se do sada potrošnja vode očitavala tri puta godišnje, a uvođenjem jedinstvenog načina očitanja vodomjera svakog mjeseca, želi se olakšati praćenje potrošnje, izbjeći nepotrebne gubitke vode i troškove koji nastaju uslijed puknuća internih instalacija. S pripremama za mjesečno očitanje tvrtka je započela prije godinu dana uvođenjem novog sustava, a zaposlena su i četiri mlada vodoinstalatera koji su prošli jednomjesečnu obuku i spremni su za samostalan rad, te će obavljati poslove očitanja vodomjera, kontrole vodnih građevina, izrade katastra hidranata, kontrole neovlaštenog uzimanja vode, podjele računa korisnicima…

Nakon aktualnog sata gradski su vijećnici jednoglasno usvojili Odluku o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Slatine, Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine, te Izvješća o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Slatine u 2018. godini, o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2018. godini, o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Slatine u 2018. godini, kao i Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2018. godinu.
Pod posljednjom točkom dnevnog reda gradski su vijećnici iznijeli još niz pitanja, prijedloga ali i pohvala.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content