Održan nastavak 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine

Nastavak 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine
28.12.2017.
Nekoliko stotina Slatinčana novu godinu dočekalo na Trgu sv. Josipa
01.01.2018.

Održan nastavak 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine

Jučer je u Hrvatskom domu u Slatini održan nastavak 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine kojoj je prisustvovalo 17 vijećnika, a kojom je predsjedao predsjednik Vijeća Dario Vrbaslija.
Na početku nastavka sjednice usvojene su dopune Dnevnog reda te je predstavljeno izvješće komisije za mandatna pitanja u kojem stoji kako vijećnik Kazimir Libl, iz osobnih razloga, stavlja svoj mandat u mirovanje. Prisegu je kao njegova zamjena dao novi vijećnik s liste SDP-a, Krešimir Šantak.
Pri raspravi o usvajanju Dnevnog reda, kao i tijekom ostatka sjednice, vijećnici kluba zastupnika HDZ-HSLS-HSP nekoliko puta su zatražili stanku, te ukazivali na formalno-pravne nepravilnosti vezane za nastavak 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine.
Sjednica je nakon usvajanja Dnevnog reda nastavljena raspravom o prijedlogu Proračunu za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Klub vijećnika HDZ-HSLS-HSP je dostavio tri amandmana koji su odbijeni, a Proračun za 2018. godinu je potom i usvojen s devet glasova za i osam suzdržanih.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2018. godinu, Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2018. godini, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2018. godini, Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2018. godini, Program javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2018. godinu su također usvojeni s devet glasova za i osam suzdržanih.
Odluka o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti na području Grada Slatine je prihvaćena s devet glasova za, jednim protiv i sedam suzdržanih.
Točke Dnevnog reda vezane za analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Slatine su prihvaćene jednoglasno isto kao i prijedlog Statuta Glazbene škole Milka Kelemena, Rješenje o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za mandatna pitanja,rješenje o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i Proračun, Rješenje o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, komunalno – stambene djelatnosti i zaštitu okoliša.(mt)

no images were found

Skip to content