Obavijest o promjeni načina financiranja udruga iz Proračuna grada Slatine za 2016. godinu

Emina Kovač imenovana v.d. ravnatelja Razvojne agencije Vidra
16.02.2016.
U Virovitici održan kolegij ravnatelja osnovnih i srednjih škola s područja Virovitičko-podravske županije
17.02.2016.
Emina Kovač imenovana v.d. ravnatelja Razvojne agencije Vidra
16.02.2016.
U Virovitici održan kolegij ravnatelja osnovnih i srednjih škola s područja Virovitičko-podravske županije
17.02.2016.

Obavijest o promjeni načina financiranja udruga iz Proračuna grada Slatine za 2016. godinu

Grad Slatina i Zajednica športskih udruga Grada Slatine su u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnikom o financiranju i ugovaranju programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine objavili Natječaj/Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2016. godinu iz područja društvenih djelatnosti kako slijedi:

GRAD SLATINA

 1. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2016. godinu.
 2. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2016.godinu.
 3. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2016.godinu.
 4. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture  za 2016.godinu.
 5. Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti  za 2016.godinu.

 

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLATINE

1. Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2016. godinu.

Na natječaj se mogu javiti udruge koje imaju prijavljeno sjedište udruge na području Grada Slatine te udruge proistekle iz Domovinskog rata i udruge osoba s invaliditetom koje djeluju kao županijske udruge te okupljaju članstvo s područja Grada Slatine ili provode programe i projekte za članstvo s područja Grada Slatine.

Na ovaj natječaj NE mogu se prijaviti:

 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija i Registar udruga Republike Hrvatske,
 • udruge čije primarno djelovanje nije usmjereno na područje jednom od natječaja,
 • ogranci ili podružnice čiji viši organizacijski oblici imaju sjedište na području Grada Slatine,
 • udruge koje prijavljuju aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje u skladu s Uputama za prijavitelje.

UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Udruge koje su prijavljuju na ovaj Natječaj moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • Statutom su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • uredno su ispunile obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Slatine i drugih javnih izvora,
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državi ili gradskom proračunu,
 • protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za kaznena djela,
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta,
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina,
 • kvalitetno su sastavile i pravovremeno predale cjeloviti prijedlog projekta na ocjenjivanje po ovom Natječaju.

Obvezna dokumentacija prijave

Prijavitelji dokumentaciju dostavljaju u papirnatom obliku, a ista mora sadržavati:

 • opisni obrazac za prijavu projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
 • obrazac proračuna projekta (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen),
 • izvadak iz Registra udruga RH ili Rješenje o upisu u Registar udruga RH (preslika),
 • izvadak iz Registra neprofitnih organizacija,
 • presliku ovjerenog Statuta udruge,
 • obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • obrazac Izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekte te svih partnera na projektu (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu).

Natječajna dokumentacija nalazi se na službenoj stranici Grada Slatine www. slatina.hr a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.  Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na www. slatina.hr – Udruge – Natječaj za udruge ili Javni poziv Zajednice športskih udruga.

VRLO VAŽNO ZA UDRUGE !!!!

 • POZIV UDRUGAMA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SLATINE DA PRIJAVE I DOSTAVE SVOJE PROJEKTE DO 07. OŽUJKA 2016.
 • MOLE SE UDRUGE DA SE U ROKU JAVE NA NATJEČAJ, KAKO BI GRAD SLATINA IZ PRORAČUNA ZA 2016. GODINU IMAO MOGUĆNOSTI  SUFINANCIRATI   RAD I PROJEKTE UDRUGA U OVOJ GODINI.

 

Detaljnije u Tekstu natječaja i u Uputama za prijavitelje koji se nalaze na službenoj stranici Grada Slatine www. slatina.hr u izborniku Udruge – Natječaj za udruge ili Javni poziv Zajednice športskih udruga.

Skip to content