Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Uređenje Dječjeg vrtića Zeko Slatina i izgradnja dječjeg igrališta – Ponovljeni postupak”
16.10.2018.
Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja javne rasvjete Trg sv. Josipa i Park 136. slatinske brigade”
18.10.2018.

Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Grad Slatina kao javni naručitelj namjerava provesti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radi sklapanja u govora o javnoj nabavi radova.

Predmet nabave: Izgradnja javne rasvjete Trg sv. Josipa i Park 136. slatinske brigade sukladno Građevinskoj dozvoli KLASA: 361-03/18-01/000059, URBROJ 2189/1-08/11-18-0007 od 28. 03. 2018. i projektnoj dokumentaciji:

  • Glavni elektrotehnički projekt, oznake 21/17 E od veljače 2018. godine.

CPV oznaka: 45231400-9 Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova.

Mjesto izvođenja radova: Grad Slatina, katastarske čestice 436811, 3562, 4262 i 7433, k.o. Podravska Slatina.

Procijenjena vrijednost nabave: 640.000,00 kuna ( bez PDV-a )

Skip to content