Natječaji za financijsku potporu udrugama za 2011. godinu

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama
09.05.2013.
Održana sjednica GSV-a Virovitičko-podravske županije
09.05.2013.

Natječaji za financijsku potporu udrugama za 2011. godinu

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavilo je natječaj za udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi iz dijela prihoda od igara na sreću za 2011. na pozicijama Ministarstva. Natječaj je otvoren u okviru sljedećih programa: jednogodišnji projekti u području ovisnosti – zdravstvo (Rok za prijavu: 16. svibnja 2011.); trogodišnji program suradnje u području ovisnosti – zdravstvo (Rok za prijavu: 16. svibnja 2011.); jednokratne potpore u području zdravstva (Rok za prijavu: 15. studenoga 2011.); jednogodišnji projekti u području socijalne skrbi (Rok za prijavu: 16. svibnja 2011.); trogodišnji program u području socijalne skrbi (Rok za prijavu: 16. svibnja 2011.); jednokratne potpore u području socijalne skrbi (Rok za prijavu: 15. studenoga 2011.).

U sklopu natječaja koji se odnosi na trogodišnje programe Ministarstvo s udrugama kojima je odobrena potpora zaključuje ugovore o financiranju programa svake godine nakon obavljenog vrednovanja (evaluacije) prethodnog razdoblja. Detaljnije informacije o navedenim natječajima, uključujući natječajnu dokumentaciju, zainteresirani mogu vidjeti i preuzeti na službenoj Internet stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (www.mzss.hr) u rubrici „Natječaji“.

Skip to content