Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama

Za projekte na području Virovitičko-podravske županije – 10 milijuna kuna sredstava FZOEU-a
09.05.2013.
Natječaji za financijsku potporu udrugama za 2011. godinu
09.05.2013.
Za projekte na području Virovitičko-podravske županije – 10 milijuna kuna sredstava FZOEU-a
09.05.2013.
Natječaji za financijsku potporu udrugama za 2011. godinu
09.05.2013.

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama

Objavljen je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ½Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva“. Naime, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa (AVETAE DEFCO), objavilo je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ½Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva½,

Europeaid/131231/M/ACT/HR, pod prioritetom 3, mjera 3.1, operacija 3.1.7 , u sklopu 4. komponente IPA programa – Razvoj ljudskih potencijala. Rok za podnošenja prijave je 20. svibnja 2011. godine.

Skip to content