Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2018.godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu
08.01.2018.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti  za 2018.godinu
08.01.2018.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2018.godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2018.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2018. godinu, dana 5.siječnja 2018. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2018.godinu.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu – OPU
  4. Obrazac proračuna – PRU
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
  7. Obrazac opisnog izvješća
  8. Obrazac financijskog izvješća
Skip to content