Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2016.godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2016. godinu
05.02.2016.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2016.godinu.
05.02.2016.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2016. godinu
05.02.2016.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2016.godinu.
05.02.2016.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2016.godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2016. godinu, dana 05. veljače 2016. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2016.godinu.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu – OPU
  4. Obrazac_proračuna PRU
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
  7. Obrazac opisnog izvještaja
  8. Obrazac financijskog izvještaja
Skip to content