Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2019. godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2019. godinu
04.01.2019.
Kreće novi ciklus ulaganja u poboljšanje materijalnih uvjeta u DV Zeko Slatina
04.01.2019.
Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2019. godinu
04.01.2019.
Kreće novi ciklus ulaganja u poboljšanje materijalnih uvjeta u DV Zeko Slatina
04.01.2019.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2019. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2019.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2019. godinu, dana 4.siječnja 2019. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2019.godinu.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti klikom na poveznicu ispod u .zip formatu:

Dokumentacija koju sadržava ZIP datoteka sastoji se od:

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu – OPU
  4. Obrazac proračuna – PRU
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
  7. Obrazac opisnog izvješća
  8. Obrazac financijskog izvješća

 

Skip to content