Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2017.godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2017.godinu
18.01.2017.
Skijaši dođite na Tominac
19.01.2017.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2017.godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2017.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2017.godinu, dana 18.siječnja 2017. godine objavljuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti  za 2017.godinu.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu
  4. Obrazac Proračuna
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
  7. Obrazac opisnog izvješća
  8. Obrazac financijskog izvješća

 

Skip to content