Nastavak suradnje na projekatu Aglomeracija Slatina

Nadmetanje za izgradnju Sunčane elektrane Medinci vrijedne gotovo 7 milijuna kn
11.02.2015.
Održana 10. večer ljubavne poezije
11.02.2015.

Nastavak suradnje na projekatu Aglomeracija Slatina

U prostorijama poduzeća KOMRAD d.o.o. za vodne usluge, predstavnici Hrvatskih voda i poduzeća Komrad d.o.o. održali su radni sastanak o nastavku suradnje na realizaciji projekata Aglomeracija Slatina.

Uz dovršetak izrade studije izvodljivosti i natječaja za izradu projektne dokumentaciju, poseban naglasak stavljen je na određivanje lokacija unutar grada Slatine koje treba isprojektirati kao i lokacijama predviđenim za rekonstrukciju.

Direktor KOMRAD d.o.o. Miran Janečić istaknuo je kako se projekt Aglomeracije Slatina odvija zadovoljavajućom dinamikom, te da će se realizacijom ovog dosada najvećeg projekta vezanog za vodovod i odvodnju u našem gradu i prigradskim naseljima procijenjenog na 20.000.000 EUR, građanima trajno osigurati kvalitetna i sigurna opskrba pitkom vodom i pročišćavanja otpadnih voda. (radioslatina.hr)

Skip to content