Javni uvid i savjetovanje s javnošću o planu gospodarenja otpadom na području Grada Slatine za razdoblje 2017.-2022.

Gradonačelnik Denis Ostrošić na radnom sastanku kod župana Igora Androvića
09/02/2018
Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u okviru posjeta Virovitičko-podravskoj županiji danas 9. veljače posjetila Slatinu
09/02/2018

Javni uvid i savjetovanje s javnošću o planu gospodarenja otpadom na području Grada Slatine za razdoblje 2017.-2022.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH, broj 94/13 i 73/17), članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH, broj 25/13 i 85/15) i  Zaključka Gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 351-01/18-01/ –, URBROJ: 2189/02-04-02/01-18-1,  Upravni odjel za razvoj grada Slatine daje

 OBAVIJEST

o provedbi javnog uvida i savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom na području Grada Slatine za razdoblje 2017.-2022.

I.

Plan gospodarenja otpadom Grada Slatine za razdoblje 2017.-2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) donosi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH, broj 94/13 i 73/17) i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN RH, broj 3/17). 

Obuhvat Plana gospodarenja otpadom je administrativno područje Grada Slatine.
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Upravni odjel za razvoj Grada Slatine.
Stručni izrađivač Plana je IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. Zagreb.

II.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom javno se objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

 Javni uvid i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom provodi se u razdoblju od 9. veljače do 12. ožujka 2018. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom  izlaže se javnom uvidu putem objave na web stranici Grada Slatine (www.slatina.hr) te u pisanom obliku u Upravnom odjelu za razvoj Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba broj 25, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

III.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana  mogu se dati zaključno s 12. ožujka 2018. godine, i to upisom na Obrazac izložen uz predmetni dokument u Upravnom odjelu za razvoj Grad Slatine ili dostavom popunjenog Obrasca putem pošte ili elektroničke pošte na sljedeću adresu :

  • putem pošte na adresu: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina, s naznakom „Primjedbe na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Slatine 2017.- 2022.“ ili
  • elektroničkom poštom na adresu: uprava@slatina.hr.

 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja, te dostavljeni u navedenom roku, u protivnom se neće uzeti u razmatranje i neće biti sastavni dio izvješća o javnom uvidu i savjetovanja s javnošću.

 

PRIVREMENI PROČELNIK
Marin Kokorić, mag. oec.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

  1. Zaključak o provedbi javnog uvida i savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom (poveznica)
  2. Nacrt Plana gospodarenja otpadom (poveznica)
  3. Obrazloženje uz Nacrt Plana gospodarenja otpadom (poveznica)
  4. Obrazac za davanje mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt plana gospodarenja otpadom (poveznica)
  5. Izvješće o provedenom savjetovanju – Plan gospodarenja otpadom Grada Slatine (poveznica)

 

Skip to content