JAVNI POZIV zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima koji stanuju u stanovima koji nisu u vlasništvu Grada Slatine

Udruga pčelara Lipa i ove godine na Bunariću obilježila Dane livade
19.08.2018.
Dan Grada Slatine i ove godine donosi vrlo bogat program
20.08.2018.
Udruga pčelara Lipa i ove godine na Bunariću obilježila Dane livade
19.08.2018.
Dan Grada Slatine i ove godine donosi vrlo bogat program
20.08.2018.

JAVNI POZIV zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima koji stanuju u stanovima koji nisu u vlasništvu Grada Slatine

Temeljem članka 7.  Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (Narodne novine, broj 68/18), Grad Slatina objavljuje

JAVNI POZIV

zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima koji stanuju u stanovima koji nisu u vlasništvu Grada Slatine

 

I.

Sukladno novopropisanom članku 28.a.  stavku 1. Zakona o najmu stanova (Narodne novine, broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18)   zaštićena najamnina koju plaća najmoprimac stana i osoba koja je stekla status zaštićenog podstanara prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96.) (u daljnjem tekstu: zaštićeni podstanar), za stan koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, povećava se svakih dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2023. Iznos za koji se povećava najamnina na dan 1. rujna tekuće godine je fiksan i iznosi 1,20 puta zaštićene najamnine koju je najmoprimac ili zaštićeni podstanar plaćao na dan 31. kolovoza 2018.g.

Sukladno novopropisanom članku 28.a.  stavku 2. Zakona o najmu stanova (Narodne novine, broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18)   naknada koju plaća osoba kojoj je danom stupanja na snagu Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96.) prestalo stanarsko pravo i osoba kojoj je prestao status zaštićenog podstanara, na stanu koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, a koja nije sklopila ugovor o najmu stana na temelju ovoga Zakona i nije zatražila od suda donošenje presude koja će zamijeniti taj ugovor (u daljnjem tekstu: predmnijevani najmoprimac), povećava se svakih dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2023. Iznos za koji se povećava naknada na dan 1. rujna tekuće godine je fiksan i iznosi 1,20 puta naknade koju je predmnijevani najmoprimac plaćao na dan 31. kolovoza 2018.

 

II.

Razliku između povećane zaštićene najamnine iz članka 28.a stavka 1. Zakona o najmu stanova i zaštićene najamnine na dan 31. kolovoza 2018.  i razliku između povećane naknade iz članka 28.a stavka 2. ovoga Zakona i naknade na dan 31. kolovoza 2018., umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, koji na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, na njegov pisani zahtjev, plaća Grad Slatina za stan koji se nalazi na njegovom području.

 

III.

Pozivaju se zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci na podnošenje zahtjeva iz točke II. ovoga Poziva.

Skip to content