Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica za potrebe Slatinskog sajma cvijeća i slastica

U Slatini održana 10. međužupanijska smotra mladih pijanista
19.04.2018.
Održan 2. memorijalni maraton ˝Davor Šoploher – (ne) zaboravljeni heroj!”
20.04.2018.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica za potrebe Slatinskog sajma cvijeća i slastica

Na temelju Odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo i Odluke o komunalnom redu Grad Slatina objavljuje

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica
za potrebe Slatinskog sajma cvijeća i slastica
6. svibnja 2018., nedjelja

 1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup drvene sajamske kućice veličine 2.8m x 1.8 m. Na raspolaganju je ukupno 6 kućica, koje su postavljene u Parku 136. slatinske brigade, Trg svetog Josipa 10, Slatina.
 2. Predviđene djelatnosti u kućicama su sljedeće: ugostiteljske djelatnosti dvije (2) kućice, obrti za proizvodnju i prodaju kolača četiri (4) kućice.
 3. Pravo natjecanja imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti (trgovačke, ugostiteljske, obrtnici, udruge, obiteljska-poljoprivredna gospodarstva te domaća radinost).
 4. Organizator se obvezuje osigurati dovod struje do svake sajamske kućice, vreće za otpad (papir/plastika) te hladnjake prikladne veličine.
 5. Početni iznos zakupnine za kućicu iznosi 10,00 kn.
 6. Ponuda za zakup kućice mora biti predana na obrascu Prijavnice sa svim popunjenim podacima i ponuđenom zakupninom (Prijavnicu preuzmite OVDJE) te obavezno mora sadržavati:

Dokaz o registraciji:

 • pravna osoba – izvadak iz sudskog registra,
 • obrtnici – izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu u obrtni registar,
 • obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava,
 • domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti
 • Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Slatini
 1. Ponuditelj čija ponuda ispunjava sve uvjete iz točke 5. Javnog poziva i koji ponudi najveću cijenu dobiva pravo na zakup kućice. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos zakupnine, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije. Ponuditelj može zakupiti samo jednu kućicu. Jednu kućicu mogu zakupiti dva ponuditelja slične poslovne ponude, u tom slučaju, dijele trošak najma kućice. O rasporedu lokacija odlučiti će Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva ovisno o broju i vremenu dostave Ponuda.
 2. Ponude se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Grad Slatina, Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, Slatina, s naznakom «Za javni poziv – zakup sajamske kućice – NE OTVARATI«,
 3. Razmatrat će se ponude pristigle do petka 27. travnja 2018. godine do 12:00 sati.
 4. Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva izvršit će javno otvaranje ponuda u petak 27. travnja 2018. godine u 12:15 sati u prostorijama Grada Slatine.
 5. Izabrani Ponuditelji će, o rezultatima javnog poziva, biti obaviješteni telefonski u petak 27. travnja 2018. godine, do 15:00 sati te će biti pozvani da sljedeći radni dan, u ponedjeljak 30. travnja godine, potpišu Ugovor o zakupu. U slučaju da izabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor o zakupu najkasnije do utorka, 1. svibnja 2018. godine, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa te će se kućica ponuditi sljedećem ponuditelju.
 6. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje najma u roku od 15 dana od potpisa Ugovora o zakupu. Zakupac je također dužan kućicu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa. Zakupac je također dužan održavati kućicu i prostor oko iste.
 7. Zakupac je dužan obavljanje djelatnosti na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Za nepoštivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata od strane Zakupnika, Grad Slatina ne snosi nikakvu odgovornost.
 8. Zakupac je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena. Radno vrijeme kućica 6. svibnja 2018. godine predviđa se od 9 do 19 sati. U sajamskim kućicama moguća je prodaja kolača i drugih slastica. U kućicama predviđenim za ugostiteljsku djelatnost i obiteljska poljoprivredna gospodarstva moguća je prodaja hrane i pića.
 9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/551-357

Grad Slatina

Skip to content