Javni poziv za prijavu kandidata za program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Slatine

Obavijest o dežurstvu radi zaprimanja prijedloga lista kandidata i kandidatura za Izbore vijeća nac. manjina i predstavnika nac. manjina
06.04.2023.
Ni na 10. sjednici slatinski se gradski vijećnici nisu usuglasili oko Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slatine
07.04.2023.
Obavijest o dežurstvu radi zaprimanja prijedloga lista kandidata i kandidatura za Izbore vijeća nac. manjina i predstavnika nac. manjina
06.04.2023.
Ni na 10. sjednici slatinski se gradski vijećnici nisu usuglasili oko Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slatine
07.04.2023.

Javni poziv za prijavu kandidata za program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Slatine

Skip to content