Javni poziv za potpore u poljoprivredi na području VPŽ

Hrvatske ceste d.o.o. objavile nadmetanje za obnovu državne ceste D34 dionice 26 Slatina – Čađavica
09.05.2013.
Otvoreni radovi na izgradnji vodovoda Slatina – Mačkovac u duljini od 16 kilometara
09.05.2013.
Hrvatske ceste d.o.o. objavile nadmetanje za obnovu državne ceste D34 dionice 26 Slatina – Čađavica
09.05.2013.
Otvoreni radovi na izgradnji vodovoda Slatina – Mačkovac u duljini od 16 kilometara
09.05.2013.

Javni poziv za potpore u poljoprivredi na području VPŽ

Na temelju članka 5. Odluke o novčanim potporama razvoju poljoprivrede na području Virovitičko-podravske županije, župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić, raspisao je Javni poziv za dodjelu subvencija za razvoj poljoprivrede na području Virovitičko-podravske županije. Naime, raspisuje se Javni poziv za dodjelu subvencija za razvoj poljoprivrede za programe:

A) u biljnoj proizvodnji:
1. poticanje sadnje trajnih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu,
2. poticanje plasteničke proizvodnje povrća i cvijeća,
3. subvencioniranje nabave i postavljanja mreža za obranu od tuče višegodišnjih nasada
4. subvencioniranje premije osiguranja za duhansku proizvodnju
B) u stočarstvu:
1. poticanje proizvodnje meda na području Virovitičko-podravske županije,
2. subvencioniranje osiguranja visokovrijednih rasplodnih grla u stočarstvu.
3. subvencioniranje kupnje laktofriza
Korisnici subvencija su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem na području Virovitičko-podravske županije, upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji vodi Ured državne uprave, a djeluju kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.
Rok za podnošenje zahtjeva za poticanje plasteničke proizvodnje povrća i cvijeća, subvencioniranje nabave i postavljanja mreža za obranu od tuče višegodišnjih nasada,
poticanje proizvodnje meda na području Virovitičko-podravske županija te subvencioniranje kupnje laktofriza, traje do 31. listopada 2010. godine.
Rok za podnošenje zahtjeva za poticanje sadnje trajnih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu, subvencioniranje premije osiguranja za duhansku proizvodnju te subvencioniranje osiguranja visokovrijednih rasplodnih grla u stočarstvu traje do 30. studenog 2010. godine.
Subvencija za poticanje sadnje trajnih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu može se odobriti poljoprivrednom gospodarstvu za nabavu loznih cijepova i sadnica voćaka, osim oraha i lijeske, u visini od:
– 2,00 kune po komadu loznog cijepa,
– 5,00 kuna po komadu voćne sadnice,
Najveći iznos subvencije po korisniku u tekućoj godini može iznositi 30.000,00 kuna.
Uz zahtjev za dodjelu subvencija za program poticanja sadnje trajnih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu, prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. Potvrda Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu da je nasad podignut
3. Račun o kupnji certificiranog sadnog materijala (original ili ovjerena preslika),
4. Preslika otpremnice i certifikata za kupljeni sadni materijal,
5. Preslika o podacima o kemijskoj analizi tla i preporuci gnojidbe,
6. Preslika žiro ili tekućeg računa
Subvencija za poticanje plasteničke proizvodnje povrća i cvijeća može se odobriti poljoprivrednom gospodarstvu za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima minimalne površine od 1.000 m² u iznosu od 2 kune/m², a najveći iznos po korisniku u tekućoj godini može iznositi najviše 5.000,00 kuna.
Uz zahtjev za dodjelu subvencija za program poticanja plasteničke proizvodnje povrća i cvijeća prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva,
2. Preslika žiro ili tekućeg računa
Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi i sidra) može se odobriti poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini nabavi i postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,5 ha višegodišnjeg nasada, a subvencija po ovoj osnovi iznosi 15.000,00 kuna/ha nasada na kojem je sustav postavljen, s tim da maksimalni iznos subvencije po korisniku iznosi 30.000,00 kuna.
Uz zahtjev za dodjelu subvencije za program subvencioniranja nabave i postavljanja mreža za obranu od tuče višegodišnjih nasada prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Dokaz da je voćnjak ili vinograd upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. Preslika posjedovnog lista na kojem je postavljen sustav,
3. Račun o kupnji materijala za postavljanje mreža (mreža, nosači, stupovi, sidra), original ili ovjerena kopija,
4. Potvrda Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu da je postavljena mreža na nasadu,
5. Presliku žiro ili tekućeg računa
Subvencija za poticanje osiguranja usjeva u duhanskoj proizvodnji može se odobriti poljoprivrednim gospodarstvima koje imaju mjesto osigurane proizvodnje na području Županije, te su policu osiguranja duhanske proizvodnje u tekućoj godini zaključili najkasnije do 30. studenog tekuće godine.
Subvencija se osigurava sufinanciranjem premije osiguranja u visini do 25 posto plaćene premije osiguranja po pojedinoj ili skupnoj zaključenoj polici osiguranja.
Najmanji iznos subvencije je 100,00 kuna, a najviši 10.000,00 kuna po pojedinom korisniku. U slučaju da subvenciju koristi zadruga, korisnik subvencije svaki je član zadruge koji je obuhvaćen skupnom policom osiguranja.
Uz zahtjev za dodjelu subvencije za program subvencioniranja premije osiguranja za duhansku proizvodnju prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. Dokaz da je polica osiguranja zaključena najkasnije do 30. studenog 2010. godine,
3. Potvrda osiguravajućeg društva s kojom je sklopljena polica, potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police,
4. Dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta (potvrda općine ili grada),
5. Preslika žiro ili tekućeg računa
Subvencija za poticanje proizvodnje meda može se odobriti poljoprivrednom gospodarstvu koje proizvede med u tekućoj godini isključivo na području Virovitičko-podravske županije te ga preda otkupljivačima takoðer s područja Virovitičko-podravske županije.
– Subvencija iznosi 0,50 kuna/kilogramu proizvedenog meda.
– Subvencionirati će se proizvedena količina od 1.000 kg do 10.000 kg meda.
– Najveći iznos subvencije po korisniku u tekućoj godini može iznositi 5.000,00 kuna.
– Uz zahtjev za dodjelu subvencije za poticanje proizvodnje meda na području Virovitičko-podravske županije prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. Dokaz za predani med otkupljivaču s područja Virovitičko-podravske županije, (original ili ovjerena kopija računa ili otkupnog bloka),
3. Preslika žiro ili tekućeg računa Subvencija za poticanje osiguranja visokovrijednih rasplodnih grla u stočarstvu može se odobriti poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju mjesto osigurane proizvodnje na području Županije, a policu osiguranja zaključili su najkasnije do 30 studenog tekuće godine.
Subvencijom se odobrava sufinanciranje premije osiguranja u visini do 25 posto plaćene premije po pojedinoj ili skupno zaključenoj polici osiguranja.
Najmanji iznos subvencije je 100,00 kuna, a najviši 15.000,00 kuna po pojedinom korisniku.
U slučaju da subvenciju koristi zadruga, korisnik subvencije svaki je član zadruge koji je obuhvaćen skupnom policom osiguranja.
Uz zahtjev za dodjelu subvencije za program subvencioniranja osiguranja visokovrijednih rasplodnih grla u stočarstvu prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva,
2. Dokaz da je polica osiguranja zaključena najkasnije do 30. 11. 2010. godine,
3. Potvrda osiguravajućeg društva s kojom je sklopljena polica, potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police,
4. Dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta (potvrda općine ili grada),
5. Preslika žiro ili tekućeg računa
Subvencija za kupovinu laktofriza može se odobriti poljoprivrednim gospodarstvima za proizvodnju mlijeka na području Virovitičko-podravske županije.
Subvencijom se odobrava sufinanciranje kupovine laktofriza u visini do 25 posto iznosa kupljenog laktofriza.
Najveći iznos subvencije je 5.000,00 kuna po pojedinom korisniku.
Uz zahtjev za dodjelu subvencije za program subvencioniranja kupnje laktofriza prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. Račun za kupnju novog laktofriza, (orginal ili ovjerena kopija),
3. Preslika žiro ili tekućeg računa
Zahtjevi za dodjelu subvencija za razvoj poljoprivrede podnose se na slijedeću adresu:
Virovitičko-podravska županija
Upravni odjel za poljoprivredu
Trg Ljudevita Patačića 1
33000 Virovitica
s naznakom – „prijava na javni poziv za potpore u poljoprivredi“
Zahtjevi za subvenciju dostavljaju se na propisanim obrascima uz pripadajuću dokumentaciju koji se mogu pronaći na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije u rubrici „Natječaji“ ili u Upravnom odjelu za poljoprivredu Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1. Prijave podnijete van roka te nepotpune prijave neće se razmatrati.

Skip to content