Hrvatske ceste d.o.o. objavile nadmetanje za obnovu državne ceste D34 dionice 26 Slatina – Čađavica

Raspisan natječaj za izgradnju magistralnog cjevovoda Medinci – Moslavina Podravska
09.05.2013.
Javni poziv za potpore u poljoprivredi na području VPŽ
09.05.2013.
Raspisan natječaj za izgradnju magistralnog cjevovoda Medinci – Moslavina Podravska
09.05.2013.
Javni poziv za potpore u poljoprivredi na području VPŽ
09.05.2013.

Hrvatske ceste d.o.o. objavile nadmetanje za obnovu državne ceste D34 dionice 26 Slatina – Čađavica

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, objavile su međunarodno nadmetanje za projekt obnove državne ceste D34 dionice 26 Slatina – čađavica u duljini od 15,6 kilometara. Navedena obnova državne ceste D34 dionice 26 Slatina – čađavica financirati će se sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb i zajmom Europske investicijske banke iz Luksemburga. Radovi rehabilitacije obuhvatit će ojačanje kolnika postojeće ceste, mjestimična proširenja, popravak bankina i pješačkih nogostupa, popravak i poboljšanja odvodnje, izgradnju autobusnih postaja te mjere poboljšanja prometne sigurnosti kao i novu prometnu signalizaciju.

Rok završetka radova za dionicu br. 26, Slatina – čađavica, na državnoj cesti D34 je: 20 mjeseci od obavijesti o početku radova. Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 10. rujna 2010. godine u 13:00 sati. Ponude primljene nakon tog roka neće se prihvatiti i vratit će se ponuditelju neotvorene.
Detaljnije informacije o navedenom mogu se pronaći na službenoj Internet stranici Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb (www.hrvatske-ceste.hr) u rubrici „Novosti“ ili pak na sljedećoj web adresi (http://www.hrvatske-ceste.hr/Novosti.aspx?id=108).

Skip to content