Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz područja ostalih društvenih djelatnosti za 2020. godinu
10/01/2020
GO UHDDR-a Grada Slatine uspješnim radom zaključio 2019. godinu
14/01/2020

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2020. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2020.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2020. godinu u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u području športa za 2020.godinu nadležnost prenosi na Zajednicu športskih udruga Slatina.  

Zajednica športskih udruga Slatina dana 14. siječnja 2020. godine objavljuje Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2020. godinu

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

  1. Tekst javnog poziva ZŠU
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu  – OPS
  4. Obrazac proračuna  – PRS
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
Skip to content