Javna nabava: Izvođenje radova tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta..

Na području ZŠU Slatina niti jedan klub nije odustao od natjecanja…
25.04.2013.
Rekonstrukcija mosta u odvojku Voćinske ulice
26.04.2013.
Na području ZŠU Slatina niti jedan klub nije odustao od natjecanja…
25.04.2013.
Rekonstrukcija mosta u odvojku Voćinske ulice
26.04.2013.

Javna nabava: Izvođenje radova tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta..

Grad Slatina na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN RH, broj 90/11) i Odluke gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 406-01/13-03/02, URBROJ: 2189/02-04-03/02-13-1, od 15. travnja 2013. godine, provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. NVV-2/13, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi za Izvođenje radova tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta..

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Troškovnik – SANACIJA CESTA u 2013

Skip to content