Građanska inicijativa ”Kruh naš svagdašnji” Udruge PRO VITA 4+
08.01.2014.
Natječaj za stipendiranje djece hrvatskih branitelja
08.01.2014.
Građanska inicijativa ”Kruh naš svagdašnji” Udruge PRO VITA 4+
08.01.2014.
Natječaj za stipendiranje djece hrvatskih branitelja
08.01.2014.

Jamstveni programi HAMAG INVESTA

Jamstva HAMAG INVEST-a, instrument su osiguranja poduzetničkih investicija, a izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR. Omogućuju ostvarenje investicija u malom gospodarstvu koje ne bi bile moguće bez pomoći HAMAG INVEST-a.

Postojeći jamstveni programi:

EU početnik

Jamstveni program EU početnik namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji posluju do dvije godine. Maksimalno jamstvo iznosi 80% glavnice kredita odnosno maksimalno :

Mjera A – Investicije

– najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH
– najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

Mjera B – Obrtna sredstva

– najviši iznos jamstva do 1.000.000,00 kn

Mjera C – Inovacije

– najviši iznos jamstva do 5.000.000,00 kn

Mjera D – Leasing

– najviši iznos jamstva do 1.500.000,00 kn

Rastimo zajedno

Jamstveni program namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju dulje od 24 mjeseca. Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

Najviši postotak jamstva je u visini 50% glavnice kredita, osim za Mjeru C – Inovacije za koju je najviši postotak jamstva 70% glavnice kredita.

Mjera A – Investicije

– najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH
– najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

Mjera B – Obrtna sredstva

– za financiranje poslovnih aktivnosti – najviši iznos jamstva do 4.000.000,00 kn
– za refinanciranje – najviši iznos jamstva do 2.500.000,00 kn

Mjera C – Inovacije

– najviši iznos jamstva do 7.000.000,00 kn

Mjera D – Leasing

– najviši iznos jamstva do 2.500.000,00 kn

Mjera E – Činidbena jamstva

a) za ozbiljnost ponude – najviši iznos jamstva do 3.500.000,00 kn, maksimalno do 5% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;

b) za povrat avansa – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno 20% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;

c) za dobro izvršenje ugovorenog posla – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 3 godine;

d) za kvalitetu izvedenih radova – najviši iznos jamstva 9.000.000,00 kn, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji Rok važenja jamstva: najviše 5 godina.

Poljoprivrednici

Jamstveni program Poljoprivrednici namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji ulažu u djelatnost poljoprivrede i ribarstva. Maksimalno jamstvo iznosi 50% glavnice kredita odnosno maksimalno 1.750.000,00 HRK. U slučaju IPARD-a maksimalno jamstvo iznosi 10.000.000,00 HRK.

HAMAG INVEST prije odobrenja jamstva vrši provjeru statusno financijske dokumentacije i provjerava ekonomsku opravdanost vašeg projekta.

Poduzetnik koji traži kreditna sredstva, a nedostaje mu instrumenata osiguranja preko kreditora dostavlja Odluku o odobrenju kredita, zahtjev za jamstvo i propisanu dokumentaciju. Nakon dostavljanja dokumentacije financijski analitičari HAMAG INVEST-a počinju obradu zahtjeva za jamstvom.

Novi poduzetnici imaju mogućnost prijave za Pismo namjere za izdavanjem jamstva HAMAG INVEST-a.

Ostale informacije možete dobiti na stranicama HAMAG INVEST-a ili u VIDRA-i – Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. (ravidra.hr)

Skip to content