Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slatine

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine i stjecanju stvarnih i drugih prava u korist Grada Slatine
15/05/2019
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Strategija upravljanja imovinom Grada Slatine 2019. – 2022.
15/05/2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slatine

Skip to content