U četvrtak upisi i prvo predavanje
01.02.2015.
Obavijest o otvorenim natječajima FZOEU
02.02.2015.

Izobrazba – održiva uporaba pesticida

Direktivom EU parlamenta i vijeća (2009/128/EZ) te temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) te članka 96. stavka 1 Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009) POU Slatina u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom (u sklopu Male poljoprivredne škole) provodit će izobrazbu u MODULU ZA PROFESIONALNE KORISNIKE – OBVEZNIKE IZOBRAZBE. Obveznici izobrazbe moraju završiti izobrazbu do 26. studenoga 2015. godine.

Profesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima (Prema članku 6. stavku 3 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012).

PROFESIONALNI KORISNICI
– OPG i drugi poljoprivrednici
(potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje);
– TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge)
(potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje);
– PRAVNE I FIZIČKE OSOBE koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine)
(potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)

PROVEDBA TEČAJA I PRIJAVE
Početak tečaja očekuje se nakon natječaja Virovitičko-podravske županije koja će sufinancirati dio troškova edukacije kao i prijašnjih godina.
Sva će predavanja biti organizirana u popodnevnim satima preko tjedna i bit će maksimalno prilagođena svim korisnicima u svim modulima. Ukoliko grupa prijavljenih polaznika iskaže želju za održavanjem predavanja vikendom, održavanje nastave prilagoditi će se tom zahtjevu.

Ukupan broj sati nastave je 18 od čega je:
– 12 sati teorijska nastava
– 4 sata pokazne vježbe (gdje će se moći vidjeti praktična primjena i problematika primjene pesticida. Praktična nastava održavat će se na atestiranim strojevima i opremi za zaštitu bilja)
– 2 sata provjere znanja polaznika.

Svi će polaznici dobiti radne materijale i skripte. Osnovna literatura za polaganje ispita je Priručnik Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

CIJENA TEČAJA – 380,00 kn (Potvrdu o položenom ispitu izdaje POU Slatina)

Predavači i stručnjaci imaju veliko i dugogodišnje iskustvo u radu s odraslim polaznicima: A. Đurasek dipl. ing. poljoprivrede, I. Hodak dipl. ing. poljoprivrede, B. Pavoković mag. ing. biljne proizvodnje, N. Rap dipl. ing. šumarstva, V. Šćepanović dipl. ing. poljoprivrede, D. Todorović dipl. ing. poljoprivrede, M. Venus doktor medicine, T. Vranić mag. ing. hortikulture i N. Miščević dipl. ing. Poljoprivrede.

Sve dodatne informacije o upisu i prijavama možete dobiti u Pučkom otvorenom učilištu Slatina, Šetalište J. Bügera 1, radnim danom od 7 do 15 sati te na telefon 033 551 371. (pou slatina)

JPEG plakat pesticidi

Skip to content