Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu(2)

Izvode se radovi na postavljanju nove fasade na zgradi Srednje škole Marka Marulića u Slatini
08/05/2016
Održan prvi Sajam znanstvenih projekata U OŠ Eugena Kumičića u Slatini
09/05/2016

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu(2)

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine broj 90/11., 83/13., 143/13., i 13/14.) i članka 25. Statuta  Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 5/09., 5/10., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Slatine donosi sljedeću dopunu Plana nabave za 2016. godinu:

II Izmjene Plana nabave za 2016

II Izmjene tablice Plana nabave za 2016

Skip to content