Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu(1)

Održan radni sastanak projektnih partnera Aglomeracije Slatina
20.04.2016.
Slovenske turističke novinarke posjetile Slatinu
20.04.2016.
Održan radni sastanak projektnih partnera Aglomeracije Slatina
20.04.2016.
Slovenske turističke novinarke posjetile Slatinu
20.04.2016.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu(1)

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine broj 90/11., 83/13., 143/13., i 13/14.) i članka 25. Statuta  Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 5/09., 5/10., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), gradonačelnik grada Slatine donosi sljedeću dopunu Plana nabave za 2016. godinu:

I Dopuna Tablice Plana nabave za 2016

I Dopuna Plana nabave za 2016

Skip to content