Izgradnja UPOV-a u sklopu projekta Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina napreduje izvrsnom dinamikom

U Slatini otvoren novouređeni natkriveni garažni prostor Doma zdravlja VPŽ
24.10.2023.
Izgradnja dječjeg igrališta kod jaslica DV Zeko u Slatini u punom jeku
25.10.2023.
U Slatini otvoren novouređeni natkriveni garažni prostor Doma zdravlja VPŽ
24.10.2023.
Izgradnja dječjeg igrališta kod jaslica DV Zeko u Slatini u punom jeku
25.10.2023.

Izgradnja UPOV-a u sklopu projekta Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina napreduje izvrsnom dinamikom

Gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić i direktor tvrtke Komrad d.o.o. Slatina Mato Miličić u pratnji tehničkog direktora tvrtke Antuna Srbića obišli su gradilište na Izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu projekta Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina.

Podsjećamo, riječ je o iznimnom projektu koji je od kapitalne važnosti kako za sam grad Slatinu tako i za njegovu užu i širu okolicu. Najveći je to projekt aglomeracije sufinanciran fondovima Europske unije na području Virovitičko-podravske županije, vrijedan 266 milijuna kuna.

Projekt obuhvaća izgradnju 57 km sustava odvodnje, 4,3 km rekonstrukcije/sanacije sustava odvodnje, izgradnju 33 crpne stanice, 2071 pripreme za kućne priključke na sustav odvodnje, 989 priprema za kućne priključke na sustav vodovoda, rekonstrukciju/sanaciju postojećeg sustava vodoopskrbe unutar Slatine u dužini 5.427 m, izgradnju sustava vodoopskrbe do naselja Lukavac u dužini 6.746 m, izgradnju nove vodospreme od 1000 m3 te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) III. stupnja veličine 16.000 ES koji će pričišćavati otpadne vode grada Slatine i prigradskih naselja Medinci, Markovo, Bakić, Novi Senkovac, Sladojevci, Kozice i Lukavac.

Projekt Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina ima za cilj unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanje otpadnih voda.

Iako su radovi u sklopu Aktivnosti 1 stopirani zbog raskida ugovora vrijednog 137.543.336,30 kuna s izvođačem radova, odnosno turskom tvrtkom Ersa Constructions 28. veljače ove godine, projekt aglomeracije se nastavlja te je za spomenutu Aktivnost raspisan novi natječaj koji bi trebao biti zatvoren 3. studenog 2023. godine.

Što se tiče radova u sklopu Aktivnosti 2, na Izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i pristupne ceste radovi su u punom jeku.

Po potpisivanju ugovora 3. prosinca 2020. godine, radove je u trajanju od 37 mjeseci s dva produljenja od 69, odnosno 202 dana, započela slovenska tvrtka Esotech d.d., te se završetak radova trenutačne vrijednosti  44.117.391,95 kuna, odnosno 5.855.384,16 eura očekuje sredinom studenog 2024. godine.

Delegaciju Grada Slatine i tvrtke Komrad d.o.o. kroz gradilište su proveli direktor slatinske tvrtke Građenje Marković d.o.o. Zdenko Marković i voditelj gradilišta Dalibor Bičanić, te smo tom prilikom doznali kako su tijekom rujna 2023. izvedeni radovi na Dilataciji A u sklopu kojih je završena krovna konstrukcija te su ugrađeni pokrovni paneli, dok se ugradnja fasadne stolarije očekuje do sredine studenog ove godine. Što se tiče Dilatacije B u tijeku je betoniranje zidova.

Na izgradnji Upravne zgrade izvedeni su podložni beton i temeljni uzemljivač ispod temeljnih traka, a trenutačno se radi na ugradnji armature i oplate trakastih temelja.

Paralelno se radi i na izgradnji internih prometnica i infrastrukture UPOV-a čija je dovršenost 15%.

Što se tiče opreme i instalacija u tijeku je doprema strojarske i elektro opreme sukladno dinamici gradilišta. Započela je montaža nosača dekantera u SBR bazenima.

Izvedbeni projekti za UPOV Slatina su završeni i u tijeku je očitovanje inženjera. U skladu s tim izvođač radova predao je pripremljene tiskane primjerke svih izvedbenih projekata, te je u tijeku završno usklađivanje detaljnog plana pokusnog rada UPOV-a Slatina.

– Nominalni kapacitet je 16.000 ES (ekvivalent stanovnika). Maksimalni kišni dotok otpadnih voda iznosi 470 m3/h  ili 130,7 l/s.

Za biološku obradu otpadnih voda odabrana je tehnologija sekvencijalnih bioloških reaktora (SBR) kao jedna od dozvoljenih tehnologija prema zahtjevima u  dokumentaciji o nabavi.

Predviđeno je korištenje tri jednake paralelne linije biološke obrade vode što će zadovoljiti maksimalno 100 %-tno opterećenje.

Pročišćavanje otpadnih voda provodi se putem kombinacije mehaničkog, biološkog i kemijskog čišćenja, kojim će se osigurati zahtijevana kvaliteta efluenta.

Granične, maksimalno dozvoljene vrijednosti efluenta, odnosno pročišćene vode koja se ispušta s UPOV-a su 20-50% bolje od vrijednosti prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), što trenutno nema niti jedan UPOV ove veličine u Hrvatskoj, a što zahtijevaju nove direktive Europske unije, – pojasnio je direktor Komrada Mato Miličić  te dodao:

– Pokazatelj granične, maksimalno dozvoljene vrijednosti je najmanji postotak smanjenja opterećenja.

Osim toga, kvaliteta generiranog mulja i otpada tijekom čišćenja će također biti sukladna zahtjevima. Tako će višak mulja nakon ugušćivanja biti ≥ 3 % suhe tvari, nakon strojne dehidracije mulja ≥ 20 %, a nakon sušenja ≥ 85 % suhe tvari.

Nakon toga će se osušeni mulj pakirati u vreće, te će biti uskladišten i spreman za suspaljivanje ili će se kasnije koristiti za izdvajanje fosfora kao gnojiva za poljoprivredu.

Obzirom da se očekuje dnevni dovoz do 10 m³ dnevno sadržaja septičkih jama po priključenju planiranog obuhvata aglomeracije na sustav javne odvodnje, izvest će se stanica za prihvat sadržaja septičkih jama kapaciteta 50 m³.

Zrak će se pročišćavati na mjestima mogućeg onečišćenja u jedinici za obradu onečišćenog zraka.

Cijeli sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda bit će nadziran i upravljan preko nadzorno-upravljačkog sustava (NUS), čija se osnovna koncepcija bazira na tome, da je u svakom daljinski nadziranom objektu, elektro-energetika i pripadna lokalna automatika sa svom pripadnom mjernoizvršnom opremom funkcionalno povezana sa sustavom nadzora i daljinskog upravljanja, – ispričao nam je direktor Komrada Mato Miličić, istaknuvši zadovoljstvo dinamikom radova u sklopu Aktivnosti 2 na Izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Tom je prilikom izrazio nadu uspješne realizacije otvorenog natječaja u sklopu Aktivnosti 1, odnosno sklapanja ugovora s novim izvođačem radova koji će nastaviti radove po svim fazama koje su planirane u okviru projekta Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina tamo gdje su stali.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content