EU PROJEKTI GRADA SLATINE

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina

28.09.2023.

I. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina”, ev.br. 86/23.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina”, ev.br. 86/23. […]
18.08.2023.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina, sukladno projektnoj dokumentaciji”, ev.br. 86/23.

Grad Slatina je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16. i 114/22.) obvezan, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka […]