Izbori članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine 26. travnja

Obnovljena rasvjeta na „staroškolskom“ igralištu u Slatini
18.03.2020.
Virovitičko-podravska županija poziva birače da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača
18.03.2020.
Obnovljena rasvjeta na „staroškolskom“ igralištu u Slatini
18.03.2020.
Virovitičko-podravska županija poziva birače da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača
18.03.2020.

Izbori članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine 26. travnja

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine koju su gradski vijećnici izglasali na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Slatine, te 21. članka Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine, slatinsko Gradsko izborno povjerenstvo donijelo je obvezatne upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova te obrascima za provođenje izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine.

Izbori će se održati u nedjelju 26. travnja ove godine, a rokovi provedbe istih počinju teći od 19. ožujka od 00,00 sati.

Prijedlozi liste kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine, odnosno do 3. travnja ove godine do 24,00 sata.

Povjerenstvo će potom sastaviti i objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Grada Slatine, Oglasnoj ploči svakog mjesnog odbora i putem medija, sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća (za svaki mjesni odbor posebno), najkasnije do 5. travnja do 24,00 sata.

Izborna promidžba počinje teći od dana objave zbirne liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno od 6. travnja od 00,00 sati do 24. travnja do 24,00 sata.

Obvezatne upute mogu se pronaći u prilogu, te na oglasnoj ploči i web stranici Grada Slatine kao i na oglasnim pločama mjesnih odbora.

Skip to content